Telemarketing Store
Solomou 56, Nea Ionia 14234 Athens, Greece
00302112115065, info@telemarketing.gr
Κλείσιμο
0 Shopping Cart €0.00
Κλείσιμο

Διαγωνισμός Διακοπές στην Άνδρο

Διαγωνισμός Διακοπές στην Άνδρο

Διαγωνισμός 9-22/8
Κέρδισε 3ήμερο ταξίδι στην Άνδρο για 2 άτομα & τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια!

 

Πώς θα συμμετάσχεις, με 3 απλά βήματα
1. Κάνε αγορές μέσα από το tmstore.gr στο διάστημα 9-22/8, ελάχιστης αξίας 30€
2. Παράλαβε τις αγορές σου 
3. Μπες αυτόματα στην κλήρωση για το δώρο!

Όροι: Στο διαγωνισμό συμμετέχουν οι πελάτες με κάθε αγορά τους μέσα από το tmstore.gr, ελάχιστης αξίας 30€ (πλέον των εξόδων αποστολής), στο διάστημα από 9/8/2021 έως 22/8/2021, 23:59. Στην κλήρωση συμμετέχουν μόνο οι παραγγελίες που δεν έχουν ακυρωθεί με απόφαση του πελάτη, επιστραφεί ή απορριφθεί κατά την παράδοση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 30/8/2021 και ο νικητής θα μπορεί να εξαργυρώσει το δώρο του κατά το διάστημα 1-30 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του διαγωνισμού.

 

Αναλυτικοί όροι διαγωνισμού

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η «ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ: 094211510 (εφεξής ο «Διοργανωτής») που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, Δ.Σολωμού 56, διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο “Διακοπές στην Άνδρο” (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου «https://www.telemarketing.gr/el-gr/» (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»).

Ο Διοργανωτής θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να καθιστά τη χρήση των συστημάτων του ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.


2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.


3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στον Διοργανωτή καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και Β’ βαθμού.

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. 
Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.


4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 9η Αυγούστου 2021 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 22η Αυγούστου 2021, 23:59 ώρα Ελλάδος (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού θα λάβει χώρα μία κλήρωση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω στον όρο 7. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.


5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος https://www.telemarketing.gr/el-gr/, αξίας άνω των 30€ (μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων αποστολής), μέσα στο ανωτέρω διάστημα διάρκειας του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με ξεχωριστή συμμετοχή για κάθε παραγγελία τους που πληροί τους παραπάνω όρους, εφόσον αυτή η παραγγελία δεν έχει ακυρωθεί με απόφαση του πελάτη, επιστραφεί ή απορριφθεί κατά την παράδοση. Ο τρόπος πληρωμής ή τρόπος αποστολής που θα επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι για τις παραγγελίες τους δεν επηρεάζει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 


6. Δώρο. Την 30/8/2021 θα ανακοινωθεί 1 νικητής που θα κερδίσει ένα (1) πακέτο διαμονής 2 διανυκτερεύσεων στα Scenic Studios στο Μπατσί Άνδρου, καθώς και τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής 2 ατόμων. Το πακέτο διαμονής περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις 2 ατόμων, σε δίκλινο δωμάτιο, χωρίς πρωινό, στο διάστημα 1-30 Σεπτεμβρίου 2021, αποκλειστικά για Κυριακή έως Πέμπτη (εξαιρούμενων διανυκτερεύσεων κατά τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο). Για την εξαργύρωση του δώρου θα δοθούν στο νικητή στοιχεία επικοινωνίας με τα καταλύματα Scenic Studios, για την πραγματοποίηση κράτησης κατά την επιθυμητή περίοδο.


7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Την 30η Αυγούστου 2021 θα λάβει χώρα μία ηλεκτρονική κλήρωση. Η κλήρωση του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του νικητή θα πραγματοποιηθεί με χρήση του προγράμματος http://www.random.org/ και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι κωδικοί αριθμοί παραγγελιών των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 5 οριζόμενα. Το όνομα του νικητή που θα προκύψει από την κλήρωση κατά τα παραπάνω, θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο https://www.telemarketing.gr/el-gr/ (επίσημη σελίδα της Εταιρείας), απ’ όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να το πληροφορηθούν. 


8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Εξαργύρωση Δώρου. Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει μέσω email και τηλεφωνικά με το νικητή για να τον ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία εξαργύρωσης του δώρου του. 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης και της σχετικής ανάρτησης του νικητή στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται να το διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και το δώρο που θα δοθεί είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία την προκήρυξη. 

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.


9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω απευθυντέου σε αυτούς μηνύματος ή της σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και ο νικητής φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.


10. Δημοσιότητα. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να απευθυνθούν στη σελίδα https://www.telemarketing.gr/el-gr/


11. Προσωπικά Δεδομένα. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς το Διοργανωτή προκειμένου ο τελευταίος να προβαίνει κατά την εύλογη αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος τους. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στο Διοργανωτή ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους παρέχουν στο Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του διαγωνισμού και την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων του Διοργανωτή. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς το Διοργανωτή όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Δώρου σε αυτούς. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@telemarketing.gr, υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται ο Διοργανωτής.


12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί για σπουδαίο λόγο μονομερώς τους παρόντες Όρους, να αναβάλει, ακυρώσει ή ανακαλέσει το Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του Διαδικτυακού Τόπου https://www.telemarketing.gr/el-gr/. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην προώθηση του διαγωνισμού.


13. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των παραγγελιών των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.


14. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.


15. Οι συμμετέχοντες δίνουν στον Διοργανωτή το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.


16. Έκαστος συμμετέχων ξεχωριστά και ατομικά δίνει τη συναίνεσή του στον διοργανωτή να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του για τον ως άνω σκοπό και για την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων του Διοργανωτή. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.


17. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.


18. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και των όρων εγγραφής και χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4+1 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την παθητική γυμναστική

4+1 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την παθητική γυμναστική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μύρισε μελομακάρονα!

Μύρισε μελομακάρονα!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ