• Εταιρικές Ανακοινώσεις

Εταιρικές Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Ισολογισμών, Προσκλήσεων και Διοικητικών ανακοινώσεων της Εταιρείας

Κάντε click πάνω στο παρακάτω link για να κατεβάσετε τον επίσημο ισολογισμό της εταιρείας σε μορφή pdf:

Ισολογισμός 2015 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.

Ισολογισμός 2014 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.

Ισολογισμός 2013 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.
Ενοποιημένος Ισολογισμός 2013 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.


Ισολογισμός 2012 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.
Ενοποιημένος Ισολογισμός 2012 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.