Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών - Κυλιόμενο ωράριο (ΤΚ03)

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (Κωδ. θέσης ΤΚ03) 

Ζητάμε 3 υπαλλήλους στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών,
4ωρης ή 5ωρης απασχόλησης, με κυλιόμενο ωράριο.

Απαραίτητα προσόντα:                                
- Απολυτήριο Λυκείου 
- Ανεπτυγμένη ικανότητα στην τηλεφωνική επικοινωνία             
- Άνεση χειρισμού Η/Υ                                      
- Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
 
 
Επιθυμητά προσόντα:
- Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
- Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
- Ικανότητα στις πωλήσεις 


Κωδικός θέσης: ΤΚ03

Ελάτε στην ομάδα μας

 

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής διαδικασίας, ή στο fax: 210 6141071, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει.

Online αίτηση