Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών - Απογευματινό ωράριο (ΤΚ04)

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (Κωδ. θέσης ΤΚ04) 

Ζητάμε 4 υπαλλήλους στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, 5ωρης απασχόλησης, για απογευματινό ωράριο.

Απαραίτητα προσόντα:                                
- Απολυτήριο Λυκείου 
- Ανεπτυγμένη ικανότητα στην τηλεφωνική επικοινωνία             
- Άνεση χειρισμού Η/Υ                                      
- Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
 
 
Επιθυμητά προσόντα:
- Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
- Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
- Ικανότητα στις πωλήσεις 


Κωδικός θέσης: ΤΚ04

Ελάτε στην ομάδα μας

 

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής διαδικασίας, ή στο fax: 210 6141071, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει.

Online αίτηση